Reglament cursa/caminada Sagrat Cor Trail 2022

-La cinquena edició de la Cursa/Caminada de la Sagrat Cor Trail d’Alguaire es celebrarà el proper diumenge 13 de Febrer de 2022. La sortida tindrà lloc davant del Pavelló que hi ha a la zona esportiva.

-La sortida de la caminada i de la Trail serà a les 10:00 hores tenint un horari de tall a les 13:00 hores, a partir d’aquest moment es podrà finalitzar la prova però no es sortirà a les classificacions.

-Cursa oberta a tothom qui accepti el present reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’Organització es reservi el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient.

-Tots els participants tindran la “Bossa del corredor” que es repartirà fins mitja hora abans de l’inici de les proves.

-Es garantirà la talla de la samarreta a tots els inscrits fins el dia 12/1/2022.

-El recorregut de la caminada serà d’uns 11 km amb uns 150 metres de desnivell positiu i el de la Trail serà d’uns 15 km amb uns 450 metres de desnivell positiu, els dos degudament senyalitzats.

-La Trail i la caminada travessaran la carretera que puja a l’aeroport i tothom haurà de fer cas a les ordres dels voluntaris, per passar.

-La cursa disposarà de dos avituallaments un al quilòmetre 7,5 i un punt d’aigua al quilòmetre 11. La caminada disposaran d’un avituallament al quilòmetre 7 i tant la cursa com la caminada, gaudiran d’un gran avituallament final.

-La participació a l’esdeveniment serà sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa/caminada, i s’eximeix a l’organització de qualsevol problema físic que puguin patir durant la participació a la prova.
-L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, a ells mateixos i/o a terceres persones.
S’organitzarà un dispositiu mèdic adequat a la zona de sortida.

-El participant, a l’omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva i per a poder afrontar una prova com aquesta.

-A tal efecte l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa.

-Les inscripcions s’obriran el dia 26 de novembre del 2021, els preus seran de 10€ fins el dia 30 de novembre.

A partir del dia 1 de desembre, els preus pujaran a 13€ la cursa i 13€ la caminada fins el dia 1 de gener.

Finalment del dia 2 de gener fins el 11 de febrer el preu de la cursa serà de 16€ i el de la caminada de 13€.

Si algú no disposa de chip groc d’iter5 el pot llogar al realitzar la inscripció per un preu de 2€ o comprar-lo amb la inscripció  per un preu de 14€.

El dia de la prova el preu de la cursa i de la caminada serà de 20€.

-Trofeus de la cursa Trail:

.Als 3 primers nois i les 3 primeres noies de la classificació general.

.Al primer noi i la primera noia local. ( Es considera local el corredor que resideixi a Alguaire).

.Al primer màster i primera màster.

.Al primer veterà i primera veterana.

.Al primer sènior i primera sènior.

.Al primer Sub. 23 i primera sub. 23.

-Els premis no seran acumulables, és a dir si el tercer de la categoria general és local, aquest no pujarà al podi local.

-Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.

– Els participants estan obligats a tenir cura, respectar i preservar l’entorn natural on es desenvolupa la cursa.

– El corredor autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a la web i a les xarxes socials de la cursa, o a altres webs relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que l’organització cregui oportú amb les imatges agafades pels fotògrafs oficials durant la realització de la cursa. També cedeix les seves imatges per que puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la cursa.

-S’encarrega de les inscripcions iter5 el qual ens informa abans d’omplir el formulari d’inscripció sobre la llei de protecció de dades on posa textualment: “En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de CHRONOS ITER5, S.L CIF : B-25767831. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les dades personals amb les finalitats exposades, la seva publicació en aquesta web i la de l’organitzador, així com en els llistats de classificació i inscripcions pertinents. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot enviar un correu electrònic a info@iter5.cat
Enviant aquest formulari accepteu el reglament de la cursa”.

-Els menors de 12 anys podran participar a la Caminada, amb inscripció gratuïta. Tots els menors de 16 anys, han d’anar acompanyats d’un adult responsable, i omplir en la inscripció, la corresponent butlleta d’autorització dels seus pares o tutors legals.

-L’entrega de premis de la cursa es durà a terme mitja hora després de l’horari de tall de la prova, és a dir, a les 12:30 hores.

FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (7 de gener de 2022)

En quines condicions poden obrir les instal·lacions a l’aire lliure? Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure al 70% d’aforament i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa.

En quines condicions poden obrir les instal·lacions esportives cobertes? Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del 70% i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa (ventilació natural o altres sistemes). També caldrà seguir les condicions d’ús de la mascareta establertes en la normativa catalana i estatal, així com les noves condicions d’accés amb certificat Covid per a persones usuàries de sales i gimnasos.

Es poden celebrar competicions? Sí, es poden celebrar totes les competicions esportives a Catalunya, però es recomana, en la mesura del possible, la suspensió de les competicions esportives no professionals.

I les competicions populars a l’aire lliure? En la realització de curses i activitats exteriors s’ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s’estigui fent l’activitat. Atenent a l’impacte de la mobilitat que representi la competició, quan aquesta comporti el tall de carreteres, i per tal de garantir-ne la seguretat, el CCE, d’acord amb el Departament d’Interior, acordarà les autoritzacions de les peticions realitzades al propi Departament per tal d’evitar concentracions de competicions en un mateix territori i en una mateixa data. En aquest sentit, si es produeix aquest fet, es prioritzarà la competició organitzada per les federacions esportives.

Es necessita el certificat Covid per accedir a les zones comunes de la instal·lació (vestidors, passadissos, grades, etc.)? No, únicament han de presentar el certificat Covid els usuaris que accedeixin al gimnàs o a la sala esportiva per fer la pràctica esportiva.